MOZAİK SANATI VE TARİHSEL KÖKENLERİ

MOZAİK KELİMESİNİN TANIMI

Mozaik; cam, mermer ve benzeri uygun malzemelerden özel olarak üretilen renk fragmanlarını (tesserrae) kireç ya da çimento harcı ile belli bir yüzeye yapıştırmak suretiyle yapılan resim veya dekoratif süsleme yöntemidir Eski Yunanca’da abakiskoi, Latince’de abaculi, tesserae ya da tessellae adıyla bilinen mozaik için Osmanlılar fuseyfisa sözcüğünü kullanmıştır Geniş anlamda, değişik renklerde bir ya da bir kaç malzemenin küçük parçalarını yan yana getirerek oluşturulan düzenleme tekniği anlamına gelen mozaik yapım tekniğinde, cam ve mermer dışında malzeme olarak ayrıca seramik, ahşap, mine ve taş parçaları da olabileceği gibi kağıt ya da kumaş parçaları da kullanılmaktadır

 

Günümüzde binaların dış cephe süslemelerinde de kullanılan mozaikler, yapım tekniği açısından en erken Neolitik Dönem’de görülmekle birlikte, aslında gerçek anlamda Klasik Yunan Dönemi’nden itibaren Antik Çağ resim sanatı kapsamında incelenmektedir. Mozaik kelimesinin menşeinin hangi kelimeden türediği henüz kesinlik kazanmamıştır. Gerçi bazı araştırmacıların ileri sürdüğü gibi İbrani dilindeki Maskith kelimesinden gelmeyip, Yunan dilindeki Musa kelimesi ile dar anlamda yakınlığı bulunmaktadır.

 

Latince Musivum Opus olarak adlandırılan mozaik eserler, Orta Çağ’a kadar çeşitli deyimler şeklinde yazılmaktaydı. Romalılar, en çok kullandıkları dönemlerde bile, mozaik tarzındaki yer döşemelerine genel bir isim vermemişler, sadece mozaik taşlarını Tesserae, yer döşemelerini ise Pavimentum Tesseris Structum olarak adlandırmışlardır. Mozaik yapım tekniğine ilişkin Antik kaynaklardaki ilk bilgiler, Roma Cumhuriyet Dönemi sonlarında yaşamış olan mimar Vitruvius’tan (M.Ö. 90-20) öğrenilmektedir. Vitruvius’un M.Ö. 25 sıralarında yazıldığı tahmin edilen De Architectura adlı eserinde, konutlardaki taban döşemelerinden bahsedilirken Sectile ve Tesserae kavramları kullanılmıştır.

Mozaik taşlarının kullanıldığına dair Vitruvius’tan sonraki diğer bilgiler Plinius’un M.S. 23-29 yılları arasında yazdığı eserlerinde görülmektedir. Plinius eserlerinde, yer döşemelerinin yapıldığı malzemeyi tarif etmek için cam kumu anlamına gelen Yunanca Lithotroton kelimesini kullanmıştır. Mozaik terimi kavram olarak, Vitruvius ve Plinius gibi antik yazarların eserlerinde bahsedildiğinden çok sonraları oluşmuştur. M.S. 300 yıllarında İmparator Diocletian döneminde yazılmış olan bazı biyografi ve saray yıllıklarında Picture Est de Museo, yaklaşık yüz yıl sonra ise yazar Augustinus’un bir eserinde ise Musivo Picta Sunt kelimesine rastlamaktayız.

Mozaik taşları Latince’de genel olarak Tesserula ya da Tessella, mozaik döşemeler ise Pavimenta Tessellata, Yunanca’da ise Musoi olarak anılmakla birlikte Musivum kelimesi, sırlı, prizmatik biçimli mozaik taşçıklarından yapılmış duvar resmi anlamına gelmektedir. Ayrıca bu kelime, mozaiğin genel anlamda tarifi şeklindedir. Yani, herhangi bir mimari alanı süsleme sanatı olarak, çeşitli renkte küçük taş parçalarla ya da cam parçalarıyla, bir harç yatağına tamamen yan yana sıralayarak ve aynı seviyede düzleştirilerek dizilmesiyle yapılmaktadır. Ekip çalışması şeklinde gerçekleştirilen mozaik yapım tekniği ile uğraşan kişilere ise Musivarius, Museiarius ya da Musearius gibi isimler verilmektedir. Özellikle M.S. 4. yüzyılda İmparator Konstantin döneminden sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanan mozaik sanatı Bizans’ta ise Psifidota olarak adlandırılmaktadır

 

Nas İnşaat ve Dış.Tic.Ltd.Şti.

 

Fabrika : Kayabaşı Köyü Mah.

1735 Sok. No: 17

Başakşehir - İSTANBUL

Tel : +90 212 691 19 19 - 691 11 82

Gsm : +90 554 887 21 59 WhatsApp

Email: info@grandestella.com

Cam Mozaik sanatı konusunda deneyimli ekibimiz sizlerle.


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Nas İnşaat ve Dış Tic.Ltd.Şti